NHỮNG QUAN NIỆM VỀ CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI NHẬT

Người Nhật từ lâu đã được thừa nhận rằng những quan niệm của họ tiết lộ bí mật để sống một cuộc sống đơn giản và ý nghĩa hơn. Những khái niệm này bao gồm từ triết học đến thẩm mĩ, thiết kế, nguyên tắc cư xử và đạo đức.

𝐌𝐎𝐍𝐎 𝐍𝐎 𝐀𝐖𝐀𝐑𝐄 – 𝐒𝐮̛̣ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐠𝐢̀ 𝐥𝐚̀ 𝐯𝐢̃𝐧𝐡 𝐜𝐮̛̉𝐮

Khái niệm này mô tả sự đồng cảm với mọi thứ và sự kết thúc không thể tránh khỏi của tất cả vạn vật. Mono no aware dạy chúng ta tìm kiếm vẻ đẹp và sự nhận thức trong giây lát. Nó cho phép chúng ta nhận ra vẻ đẹp thoáng qua của thời gian và nhận ra rằng không có gì là vĩnh cửu và chúng ta nên sống chậm lại và hãy trân trọng những gì đã qua.

𝐖𝐀𝐁𝐈 𝐒𝐀𝐁𝐈 – 𝐕𝐞̉ đ𝐞̣𝐩 𝐜𝐮̉𝐚 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐦 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭

Wabi-Sabi là một nguyên tắc thẩm mỹ của người Nhật. Nó muốn thể hiện rằng thế giới quan này chấp nhận sự ngắn ngủi hay sự khiếm khuyết, ôm ấp một vẻ đẹp không toàn vẹn, vô thường và không đầy đủ. Việc thực hiện các khái niệm của Wabi-Sabi dạy chúng ta rằng cuộc sống không phải là sự hoàn hảo mà là sự vui vẻ với những điều thiếu sót.

𝐒𝐇𝐈𝐁𝐔𝐈 – 𝐕𝐞̉ đ𝐞̣𝐩 𝐠𝐢𝐚̉𝐧 𝐝𝐢̣, 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐞̂́ 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨̂ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠

“Shibui” được sử dụng để mô tả một nguyên tắc thẩm mỹ có giá trị đơn giản và vẻ đẹp tinh tế của chủ nghĩa tối giản. Bảy yếu tố thiết yếu của Shibui đó là: Sự đơn giản, sự không rõ ràng, sự khiêm tốn, sự im lặng, tính tự nhiên, sự đều đặn hàng ngày và cả sự không hoàn hảo. Shibui tạo cho chúng ta không gian để nhận ra vẻ đẹp đơn giản và để thừa nhận cuộc sống mà không cần những phần bổ sung không cần thiết.

𝐌𝐎𝐓𝐓𝐀𝐈𝐍𝐀𝐈 – 𝐐𝐮𝐚́ 𝐭𝐨̂́𝐭 đ𝐞̂̉ 𝐥𝐚̃𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́

“Mottainai” là một thuật ngữ Phật giáo cổ được dịch ra bằng tất cả sự tôn trọng cho nguồn tài nguyên sẵn có, để không lãng phí các nguồn tài nguyên này và sử dụng chúng với một lòng biết ơn. Hành động tôn trọng xuất phát từ niềm tin của Shinto, rằng các đồ vật có linh hồn và do đó không nên bỏ đi.