NHẬT BẢN HỖ TRỢ TOÀN BỘ CHI PHÍ TIÊM VACCINE CHO NGƯỜI DÂN

Chính phủ Nhật Bản sẽ chi trả toàn bộ chi phí vắc-xin ngừa vi-rút corona chủng mới, đồng thời trả bồi thường cho những người bị tác dụng phụ.

Chính phủ đưa kế hoạch vắc-xin ra một ủy ban chuyên gia thuộc bộ y tế vào thứ Sáu, theo đó bất kể ai bị tác dụng phụ của vắc-xin sẽ được hỗ trợ về tài chính và các biện pháp giảm nhẹ khác.

Nếu các công ty dược phẩm trả bồi thường, chính phủ sẽ gánh chi phí đó. Theo kế hoạch, các chính quyền địa phương sẽ chịu trách nhiệm tiến hành chương trình vắc-xin và khuyến khích cư dân tiêm chủng.

Những biện pháp này sẽ bị hủy bỏ nếu vắc-xin có vấn đề hoặc không có tác dụng. Các chuyên gia đã thông qua kế hoạch này. Bộ y tế sẽ đệ trình dự luật tiêm chủng sửa đổi lên phiên họp bất thường của Quốc hội.

Nguồn: NHK