LỄ TỐT NGHIỆP Ở NHẬT ĐƯỢC DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO?

Tại Việt Nam hầu hết lễ tốt nghiệp đều được tổ chức ngắn gọn trọng nửa ngày. Vào hôm ấy,  cha mẹ và bạn bè sẽ đến chúc mừng và chụp hình lưu giữ kỷ niệm với con của họ và cùng nhau về nhà sau đó. Còn lễ tốt nghiệp ở Nhật Bản thì sẽ như thế nào?

Ở Nhật Bản, Lễ tốt nghiệp đại học thường được tổ chức vào tuần cuối cùng của tháng Ba tại Nhật Bản để đánh dấu các học sinh đã trưởng thành và tự thể tự bước tiếp trên con đường sự nghiệp của mình.

Nếu ở các quốc gia khác, trang phụ dự lễ tốt nghiệp thường sẽ là áo tốt nghiệp kèm mũ thì riêng Nhật Bản, nhiều trường đại học thậm chí không có quy định về trang phục: sinh viên có thể tự do tham dự các buổi lễ của họ nếu họ muốn nhưng phải phù hợp với lứa tuổi và không được ăn mặc quá phản cảm trong những ngày lễ quan trọng.

Một sự khác biệt nữa tại lễ tốt nghiệp ở quốc này là thay vì kéo dài và mời gọi từng sinh viên tốt nghiệp lên để lấy bằng cấp thường thấy ở các quốc gia khác, các nghi lễ Nhật Bản thường chỉ gọi đại diện lớp học để lấy bằng tốt nghiệp đại học trong nghi lễ, và sau đó họ phân phát chúng trong các buổi lễ nhỏ thân mật hơn sau đó.

Cuối cùng, có lẽ điều đáng ngạc nhiên nhất về lễ tốt nghiệp ở Nhật Bản giống như một lễ kỷ niệm cho sinh viên tốt nghiệp cùng đồng nghiệp, bạn bè và giáo sư của họ, chứ không phải là một thời điểm cha mẹ tự hào cho những thành tựu của con mình.